Sponsorprojecten

Wij ondersteunen de volgende sponsorprojecten:

Sponsorproject René Kids Centre

Wij steunen ook elk jaar Namibië, tw. dit specifiekw doel: https://www.renekidscentre.nl/activiteiten/kidsclub/

Sponsorproject Peru

In ons jubileumjaar 2011 hebben wij een project in Peru ondersteund. Laura van Essen, zusje van Adrian van Essen, heeft in 2009 / 2010 gewerkt in Peru en in de zomer van 2011. Aanstaande februari gaat zij hier weer naar toe.

Totaal hebben wij € 2.000,- gedoneerd aan het San Lucas kliniek in Moyobamba. Laura van Essen zorgt ervoor dat het geld gegarandeerd naar het project gaat.

Hieronder informatie over het project:

De San Lucas kliniek in Moyobamba is een niet-gouvernementele organisatie die door middel van giften en donaties ontwikkelingshulp biedt aan de allerarmste inwoners van de noordoostelijke jungle van Peru.

Een belangrijke activiteit van deze stichting is het organiseren van gratis operaties voor kinderen die lijden aan een Schisis (in de volksmond ‘hazenlip’ genoemd), daar de Peruaanse overheid geen behandelingsprogramma heeft voor patiënten die aan deze afwijking lijden. Een maal in het jaar worden een week lang ongeveer 30 kinderen geholpen, waarbij medisch personeel vrijwillig meewerkt aan de operaties, het verplegen van de kinderen en het ondersteuning van de ouders.

Naast de operaties zijn voor- en nazorg belangrijke onderdelen van het Schisis-programma, waar onder andere voorlichting aan ouders over voeding en mondzorg, logopedie, tandheelkunde, huisbezoeken en psychotherapie onder vallen. Dit laatste is erg belangrijk vanwege de vaak sociaal geïsoleerde positie waar het kind zich door schaamte van ouders langdurig in heeft bevonden. Vanuit een groot uitgestrekte regio komen kinderen en hun ouders, vaak na uren te hebben gelopen bij de San Lucas kliniek om hulp.

Daarnaast heeft de klinieken een project in de afgelegen bergdorpjes van de regio rondom Moyobamba, waar de ontwikkeling (‘beschaving’) naar onze normen wat achterloopt. De inwoners moeten rondkomen van verbouw van koffiebonen, wat door de oneerlijke koffiemarkt geen stabiel inkomen geeft. Veel van deze mensen en met name de kinderen zijn ondervoed en kinder- en zuigelingensterfte zijn niet zeldzaam binnen deze leefgemeenschappen. Doordat medische hulp vaak op uren loopafstand ligt en daarnaast voor velen onbetaalbaar is, zijn veel van deze sterftegevallen helaas onnodig.

In deze dorpjes wordt voorlichting gegeven over o.a. persoonlijke hygiëne, voeding, EHBO, kinderziekte, zwangerschap en family planning. Ook worden waar nodig medische zorg en medicijnen verstrekt.

Daarnaast wordt hulp geboden bij landbouw zodat deze mensen zichzelf beter kunnen onderhouden. Ook worden ter bevordering van de sanitaire hygiëne en voorkoming van infectieziekten sanitaire voorzieningen aangelegd.

Ondanks de geboekte successen van deze organisatie zijn er nog veel Peruanen die ver onder de armoedegrens leven en niet weten wat zij iedere dag moeten eten, laat staan hoe zij eventuele ziektekosten zouden kunnen betalen.

Op www.lukesociety.org, kopje ‘Moyobamba-Peru’ is meer te lezen over de organisatie.