Suskasten

Indien u ventilatie gaat combineren met geluidsisolerende beglazing komt u al gauw in aanraking met suskasten.
Dit zijn grote ventilatieroosters, die ook in geopende toestand toch het vermogen tot geluidswering hebben.